Son Carrió Vell

Tornam a arribar al nucli urbà de Son Carrió, però sense arribar a l'església agafarem el camí de Son Carrió Vell, cases de la possessió que dona nom al poble.

Abans d'arribar-hi, voltarem a mà esquerra, passant per la banda de tramuntana des Rafal Sec, i abans d'arribar al camí que porta a les cases de Ses Talaies pegarem una ullada al paisatge vorejant el puig de Son Puça, vora Can Mandai, arribarem a la carretera de Son Servera, on ens podríem topar amb l'altra variant de l'itinerari, la que ha passat per Can Duai.

 

 
     
 
 
Al fons es veu el puig de Sa Font, ja dins el terme municipal de Son Servera.