Cases de Pocafarina

     
 

 

Pocafarina

Seguint amb línia recte i passant la carretera, vora el pou de Son Vives, podem fer una aturadeta. A mà dreta, Pocafarina i a mà esquerra Son Vives, alqueries que, juntament amb Sa Riba, en el segle XIII eren de la família Pardines.

Pocafarina, amb 310 quarterades és, avui, la possessió més gran del terme, seguida de prop per Sa Begura (298 quarterades). L'any 1793 pertanyia a Salvador Sureda de Santmartí, marquès de Vilafranca

 

 
     
 
 
Durant molts anys, potser fins a mitjans dels anys seixanta, Pocafarina també fou símbol de poder local i camp d'experimentació i d'iniciació laboral, en temps de messes, per a molts de joves llorencins. Paper que també juga Sa Torre Nova, per a molts de carrioners.