Son Vives

     
 

 

Son Vives i Ses Toltes

A mà esquerra, Son Vives. És una construcció aturonada i atípica, amb una torre de defensa del segle XIV i un espai adossat a les cases que, per mides i forma, s'assembla a l'antic monestir que els premostratecns tenien a Bellpuig, que segons recents investigacions sembla pertànyer a un celler de la mateixa època. En els segles XIII i XIV fou propietat de la família Pardines i a la primera part del segle XV la tenia la família Vives d'on pren el nom actual (abans era coneguda com La Torre d'en Pardines).

 

 
     
 

Església de Son Vives

 
La llegenda atribueix a un pastoret de Son Vives la troballa de la Mare de Déu Trobada, patrona del poble. Llegenda arreplegada i descrita per mossèn Alcover i publicada a l'any 1909 en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana i inclosa en les Rondaies Mallorquines.
 
 
 
Seguint l'itinerari passarem el Camp Vell, per davant Son Vives de Baix i Ca Na Nina a l'indret de la qual farem una altra aturada per analitzar detalls.
 
   

Cases de Ses Toltes

 
Hem recorregut uns vint-i-cinc quilòmetres des de l'inici. Anam a entrar als primers establits que voltaven la vila. I més a prop, entre pins, Ses Toltes Noves i La Font de Can Falera entre i entre.
 
   

Ses Toltes Velles

 
A mà dreta Son Primer i Son Segon. A mà esquerra les cases de Ses Toltes Velles.