Mare de Déu Trobada

Entre els objectes més destacables tenim la Mare de Déu Trobada, una talla romànica catalana del segle XIII, molt venerada i protagonista de la llegenda més famosa del poble, i una altra imatge gòtica de Nostra Dona, en pedra de Santanyí, atribuïda, segons Joana Maria Palou, a l'escola de Jean de Valenciennes i datada entorn del 1395-1397. Aquesta peça és també coneguda com a Santa Maria de Bellver i presenta una iconografia única a Mallorca, segons la informació que Joana Maria Palou dóna d'aquesta imatge al catàleg de Mallorca gòtica (1999).

 

 
     
 
 
Sembla referir-se a la doble natura, humana i divina, de Jesús, qui, com a nin i amb la col·laboració de la Mare aprèn a escriure, i, com a Salvador, inscriu els fidels en el llibre de la vida. En aquest petit museu també hi ha un calze d'argent remarcable i dos quadres de Miquel Pont, l'Adoració dels Reis i la Circumcisió del Senyor (s. XVIII), pendents de restaurar. Davant l'església i fent cap de cantó amb la plaça i el carrer del Rector Pasqual, tenim la rectoria i les restes de l'antiga vicaria, que formen un sol cos perquè l'any 1916, quan es decidí la nova construcció, la reforma es va quedar a mitjan camí i les obres no s'acabaren. El 1999, juntament amb la plaça Nova, se'n reformaren les façanes i una part de l'interior, la planta baixa del qual és utilitzada per fer reunions, conferències i exposicions.