Unitat Sanitària

     
 

 

La Unitat Sanitària

Ran del Pou Vell s'hi va construir la Unitat Sanitària, inaugurada l'any 1988 d'acord amb el projecte de l'arquitecte municipal Agustí Buades. Al primer pis hi ha l' Escola de Música , on es van formant els al·lots i al·lotes que integraran la banda municipal.

 

 
     
 
 
A un tir de pedra del Pou Vell i en direcció al llevant trobam el molí d'en Ros, ben restaurat i habitat fins fa pocs anys.
 
     
 
Consta de tres naus perpendiculars a la façana, com la majoria, i sobre la del centre s'hi ubica la torre, que no conserva les antenes, igual que la resta de molins fariners del poble. És difícil establir amb exactitud la data de construcció dels molins de vent, però sabem que ja n'hi havia a darreries del segle XVI.