Moli d'en Ferrer

     
 

 

Molí d'en Ferrer

Molt prop del polisportiu, a la banda de tramuntana, s'aixeca el molí d'en Ferrer, que no ha estat modificat i que actualment només s'empra com a magatzem. Ben davant aquest molí tenim el carrer Nou, que es dirigeix cap al centre del poble. L'agafam fins que arribem a dalt d'una petita costa, on giram cap a la dreta pel carrer del Puig. Aquí hi trobam dos molins més: el d'en Gras, que en els anys 90 fou reconvertit en tenda d'antiguitats i, esporàdicament, habilitat com a sala d'exposicions i conferències, i el de la Senyora Rosa, que va perdre la torre i es convertí en una casa particular.

 

 
     
 

Moli d'en Gras

 
Com que ens trobam a la part més alta del poble, no és estrany que sigui on hi ha més molins: darrera el de la Senyora Rosa hi tenim el d'en Comís, que també ha estat restaurat i convertit en habitatge.