Correus

Prenem pel carrer de la Basílica de Son Peretó, que ens durà al carrer Major i a l'Ajuntament, passant abans per l'oficina de Correus. L'actual Ajuntament va ser construït l'any 1971 sobre l'edifici anterior, que fou enderrocat.