Club de Bàsquet Mestre Guillem Galmés

Tota la informació del Bàsquet Sant Llorenç la podràs trobar, actualitzada, a:

http://www.basquetsantllorenc.com/

 

 
     
 
 
El Club de Bàsquet Mestre Guillem Galmés compta amb un gran nombre de participants, la majoria son fèmines.
 
     
 
El pavelló, de recent construcció, compta en tot tipus de material i accessoris necessaris per a la pràctica d'aquest esport.