Pel febrer: Els darrers dies - Carnestoltes

A Mallorca també s'anomenen "els darrers dies" en al·lusió als últims dies en què els cristians podien menjar carn abans de 1'arribada de la Quaresma. Aquesta festa se celebra la setmana anterior al començament de la Quaresma, que és 40 dies abans de Pasqua. És una festivitat que canvia de calendari anualment.

 

 
     
 
Es tracta d'una festa de caràcter burlesc en la qual antigament sovintejaven tot tipus de jocs d'escarni. El dijous anterior al començament de la Quaresma s'anomena "dijous llarder" i comencen a sortir les disfresses: les persones intenten adoptar un rol diferent al quotidià a través de la desfressa. En general és important que ningú no els pugui reconèixer i, per això, es posen bigotis, barrets i maquillatges. Aquests dies també hi sol haver ximbombades.
 
 
La rueta és una desfilada de desfresses infantil. A Sant Llorenç la fan el dijous llarder a la tarda. La rua és la festa de desfresses de la gent adulta. Tothom surt desfressat al carrer, ja sigui en comparses o individualment. Els carrers s'omplen de paperins i música; tot el poble és un ball. A Sant Llorenç la rua és el dissabte o el diumenge al vespre després del dijous llarder.
 
 
El dimarts següent continua la festa a Son Carrió amb l'enterrament de la sardina. Tothom es vesteix de dol i quatre homes porten en braços una sardina com si fos un mort, mentre la banda de música toca himnes fúnebres i la gent plora com si tingués un gran disgust.
 
     
  Sembla que l'origen d'aquest enterrament es troba en l'escarni que els jueus feien als cristians quan aquests havien de començar la quaresma.  
   
   
   
 
L'endemà és el Dimecres de Cendra i comença la Quaresma: temps tradicionalment associat a la pregària i al sacrifici en què no es permetia cap tipus de disbauxa. Els més creients van a missa i el capellà els imposa una mica de cendra al front en senyal de la petitesa de la vida humana.