El diumenge del Ram és el diumenge anterior al dia de Pasqua

Es commemora l'episodi evangèlic de l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, aclamat per la multitud amb palmes. Sol rememorar-se amb una processó pel poble per part dels creients que va precedida de la benedicció dels Rams.

Els nins i nines porten una palma artesanament obrada i els adults un ram d'olivera o d'ullastre. Van en processó cantant himnes religiosos. En alguns pobles fan sortir un home vestit de Bon Jesús damunt un ase, que presideix la processó.

 

 
     
 
 
Els rams i palmes que el capellà beneeix en aquesta diada tenen, per als cristians, una funció protectora i és per això que una vegada beneits hom els penja als balcons o a altres indrets de les cases.
 
   
 
 
A Sant Llorenç els rams es beneeixen a l'Escola Nova i, acte seguit, tots els creients es dirigeixen en processó cap a l'església, acompanyats de la banda municipal de música. El dia del Ram al capvespre podem assistir a l'església a la predicació dels anomenats "Dotze Sermons".
 
 
 
Normalment es tracta d'unes homilies sobre els diferents passos del Via Crucis, o camí que feu Jesús cap a la creu, que eren explicats per algun predicador de fora. A l'església de Sant Llorenç es fan els passos representats de la manera següent: Jesús surt portant la creu, el cirineu l'ajuda, es topa amb la Verònica, etc.