Dijous i Divendres Sant

El Dijous Sant c oincideix amb el dia en que hi ha la primera lluna nova de primavera. L'horabaixa, a l'església se celebra el 'mig ofici', que és la celebració solemne de l'episodi bíblic del lavatori En aquesta celebració el capella renta els peus a alguns nins de la parròquia en remembrança del lavatori dels peus efectuat per Jesús als seus apòstols en mostra de servitud. L'església es troba abitllada amb 'la Casa Santa', que consisteix en una exposició del Santíssim o de l'hòstia consagrada enmig d'un sagrari solemnement bastit de flors i ciris.

Una vegada acabat l'Ofici comença la processó del Dijous Sant. Com a la majoria de pobles, hi ha penitents que es passegen encaputxats en senyal de dol pels seus pecats pels carrers. Són els carapunats. Els penitents s'organitzen en confraries que desfilen acompanyats d'un pas o figura que representa un episodi de la passió de Jesucrist. La banda de música sol tancar la processó amb himnes fúnebres

 

 
     
 
 
 
A Sant Llorenç, per a la processó, els encapironats ("els que porten capirota"). els caperutxats, els carapunats o penitents que porten la capirota s'organitzen en vàries confraries: cadascuna té una vestimenta característica i un pas o estàtua que surt a la processó i fa referència al nom de la confraria
 
   
 
 
El Divendres Sant s e celebra la mort de Jesucrist Crucificat. És un dels dies de dol importants de l'any. Els creients fan el dejuni (consistent en només menjar tres vegades al dia) i s'abstenen de menjar carn. A les tres del migdia, hora en que morí Jesús, les campanes de l' església toquen de mort.
 
 
   
 
Darrerament a Sant Llorenç s'ha escenificat un Davallament a la Plaça de 1'església, per part d'un grup de teatre de joves. Dins l'església, una vegada acabat l'ofici té lloc un altre Davallament, menys teatral però més tradicional, que se sol fer a totes les esglésies de Mallorca: damunt l'altar hi ha Jesús crucificat i és davallat de la creu i posat al sepulcre per ser, més tard, passejat en processó pels carrers del poble.