fabricar inxes
fabricar brumes
fotografies
inxes
 
Amb total garantia.Totes les inxes han estat provades. Però, en cas de que alguna tengui  algun defecte, serà substituïda per una de nova.
  Canyeta estreta , de 10 mm.

Canyetes per a xeremia, sac de gemecs, gaita.. realitzades amb canya de primera qualitat.

En Sib, Do, Do#, Re

   
  Tudell i canyeta ample , de 13 o 14 mm

Inxes especials per a gralls de Cesc Sanç o Aixalà (grall català)

En Sib, Do, Do#, Re

PEP MANEL ORDÓÑEZ
TLF. 669 140 094 . C/ SOL, 3   07320 - SANTA MARIA