l'habitació en forma de ferradura i  la sala hipòstila
     
 
Del conjunt de construccions que formen el talaiot central i les diferents habitacions que l'envolten destacarem, a aquesta estació, l'habitació en forma de ferradura i la sala hipòstila, ambdues exhumades per Lilliu durant la segona campanya d'excavació, realitzada el 1960.
 
----
   
 
L'habitació en forma de ferradura, adossada al talaiot i a la sala hipòstila, està compartimentada en dos habitacles. Pertany als primers moments del Talaiotic IV (segles V-III ANE). Segons els estudis del professor Lilliu, aquesta habitació fou reutilitzada posteriorment (segles III-II ANE) i s'hi introduí una tomba d'incineració (el ritual utilitzat era d'influència grega) amb aixovar ceràmic i un elm de bronze decorat.
   
 
La sala hipòstila és de planta absidal i presenta tres columnes i sis pilastres que sustentaven una coberta de la qual no en queden restes. La seva datació cronològica se situa entre els segles VIII-V ANE.
 
----
   
 
Vista de la sala hipòstila on es pot observar, just al centre de l'imatge,  l'obertura que dona accés al petit Passadís que travessa horitzontalment l'anomenat Talaiot Central, edifici que és l'eix on s'hi agrupen les altres habitacions del conjunt central.
   
Sala Hipòstila vol dir edifici o nau sostinguda per columnes.
     
webmaster Toni Genovart
POBLAT TALAIÒTIC DE SES PAÏSSES
Artà - Mallorca