les portes d'accés
 
 
El poblat talaiòtic de Ses Païsses presenta, a més de la Porta Principal té altres tres portes d'accés. Una, al sud-oest, que Lilliu va denominar "porta dell'acqua", està destruïda parcialment i no s'inclou a l'itinerari de la visita. Les altres dues, una prop de l'altra, es localitzen a l'ampli segment curvilini de la murada, al nord-oest.
     
-----
     

En qualsevol cas, cal apuntar que la qüestió de les portes i accessos als poblats talaiòtics presenta alguns dubtes a l'arqueologia.

Per una part, és cert que la majoria dels poblats presenten mes d'una porta d'accés, però no és possible determinar si llur utilització fou coetània o no. Per l'altra, sembla que el tipus constructiu més utilitzat fou el de llindà, amplament representat per tota la Mediterrània, alternant la tipologia de subjecció de la pedra superior sobre dos brancals monolítics o sobre obertures en les filades del mur, tot i que no es pot descartar la hipòtesi d'altres sistemes com les cobertes superiors de llenya o el d'aproximació de filades dels quals no n'ha quedat cap pvestigi.

     
     

Finalment, tampoc no es coneix amb certesa com es tancaven aquests accessos, tot i que sembla que el mètode més utilitzat era el tancament mitjançant pedres que obturaven l'obertura.

En les darreres excavacions i acondicionaments que s'han realitzat a Ses Païsses s'ha recuperat el Portal Nord, un dels quatre portals que hi havia a la murada del poblat.

     
webmaster Toni Genovart
POBLAT TALAIÒTIC DE SES PAÏSSES
Artà - Mallorca