les habitacions
     
 
Just a la cara sud del Talaiot Central i trobam les Habitacions de Planta Rectangular,  s'observen tres habitacions que, juntament amb l'Habitació en Forma de Ferradura, la Sala Hipòstila   i el Talaiot Central , configuren el bloc de construccions del conjunt central del poblat talaiòtic.
   
-----
     
 
     

A uns trenta metres del Talaiot Central hi trobem un segon grup d'edificacions anomenades Habitacions de Planta Absidal, constituït per dos habitacles. El primer d'ells, d'uns quinze metres de llarg, és el més gran fins aleshores recuperat, ubicat entre dos trams de murada, el seu interior apareix compartimentat en tres parts. Quan a l'altre habitacle, malgrat no està acabat d'excavar, s'hi poden distingir clarament la seva configuració i dependències.

 
     
webmaster Toni Genovart
POBLAT TALAIÒTIC DE SES PAÏSSES
Artà - Mallorca